Czechy -Temelin -awaryjne zatrzymanie reaktora?

Dziś 09.06.2015rok. godz.02 w nocy nastąpił wzrost promieniowania w elektrowni jądrowej Temelin. Ponieważ w krótkim okresie czasu wzrost promieniowania wykazały punkty pomiarowe w Czeskich Budziejowicach i  w Austrii, ułożone zgodnie z kierunkiem wiatru, prawdopodobnie eminentem promieniowania gamma były aktywne cząsteczki Trytu i innych izotopów radioaktywnych wyemitowanych do atmosfery podczas awaryjnego zatrzymania któregoś z reaktorów.. Jest to o tyle niepokojące, że w widmie promieniowania trytu tylko 5% jest promieniowania gamma. Ponieważ przedstawione stacje mierzą tylko promieniowanie gamma, zatem promieniowanie alfa i beta musi być wielokrotnie większe.

Temelin Awaryjne zatrzymanie TemelinAwartjne zatrzymanie2 Temelin20150609

 źródło: MonRas, EurDep Map

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*