Macedonia – Veles – Czy w Macedonii nastąpiła katastrofa nuklearna?

Wg oficjalnych założeń z katastrofą nuklearną mamy do czynienia, gdy poziom promieniowania przekroczy określoną wartość. Problemem jest jaka to ma być wartość. Wg założeń IAEA ( Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej – czytaj międzynarodowej grupy terrorystycznej stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkości) jest to dawka 1mSV/rok ponad tło. Zauważmy jakie sprawia to możliwości manipulacji – w każdej chwili można powiedzieć , że na danym terenie jest wyższy poziom tła. Podaje się w wartościach godzinowych – wartość alarmowa 0,360uSv/h. Ale nikt nie podaje od jakiego terminu się sumuje wartości, żeby otrzymać dawkę roczną. Np. 9 miesięcy temu ktoś otrzymał dawkę 900uSv przez godzinę. Dziś otrzymał 300uSv. Dawka sumaryczna liczona jest od dzisiaj czy ktoś zanotował to co było 9 miesięcy temu?
Jak postępować, gdy jedna stacja pomiarowa podaje śmiertelne wartości, a sąsiednia poziom normalny tła? Niemcy podejmują działanie, gdy co najmniej dwie sąsiednie stacje pomiarowe wykażą stan alarmowy. Amerykanie stosują zupełnie inny system pomiarowy – zliczanie impulsów jonizacyjnych w ciągu minuty. Wystąpienie poziomu 100 imp/min w ciągu 10 minut wskazuje, że należy wdrożyć procedury alarmowe.
Veles – miasto w centralnej Macedonii, u ujścia Topolki do Wardaru. Veles jest jednym z największych ośrodków przemysłowych Macedonii – działają tu huta cynku i ołowiu oraz zakłady przemysłu maszynowego, lekkiego i chemicznego. Od 12 listopada 2013r zaczęto publikować dane dot. promieniowania gamma w tym mieście. W chwili rozpoczęcia pomiarów do listopada 2014 poziom promieniowania gamma wynosił 0,160uSv/h. Od listopada 2014 poziom zaczął się zmieniać. Wielokrotnie przekraczał poziom alarmowy.

Veles201505 VELES201506 Veles201411
Potwierdzeniem, że nie jest to awaria systemu pomiarowego, są pomiary w sąsiednim miasteczku Kicevo

KIcevo 201506

Kicevo201505

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*