Macedonia – Veles czy to już katastrofa nuklearna?

Czy ktoś panuje nad tym co się dzieje w Macedonii? Są olbrzymie wahania promieniowania gamma wykazywane przez stację pomiarową w Veles. I to wahania wielokrotnie przekraczające stan alarmowy.

VELES20150817

Ponieważ trwa to już od dłuższego czasu, przyczyną mógłby być uszkodzony system pomiarowy. Mógłby, gdyby nie to, że w sprawie zabrała głos IAEA. Wprawdzie nie omawia bezpośrednio tego co się dzieje w Veles, ale komunikat daje wiele do myślenia. Szczególnie zatrważające są wartości promieniowania podawane przez IAEA. Oto oryginalny tekst komunikatu z dnia 23 czerwca  2015r:

The Former Yugoslav Republic of Macedonia, PAVOR DOOEL SKOPJE, Scrap Metal Yard Veles  15.05.2015r

On 15th May 2015 the Radiation Safety Directorate’s inspectors were informed by an authorized technical service on increased radiation in a truck loaded with metal scrap (aluminium, copper and messing), with dose rate of 84 μSv/h measured on the surface of the truck.
The truck was loaded in metal scrap yard in Veles, which collects metal scrap from allover of Macedonia and it was intended for export from Macedonia to a facility in Ljubljana, Slovenia.

The truck was unloaded and it was found a bale with increased radiation of 372 μSv/h at the surface. Background dose rate measured was 160 nSv/h. The bale was unloaded and 3 radioactive sources found – 3 disks of dismantled radioactive lightning rods with Eu-152. Maximum dose rate measured of all three sources was 10,4 mSv/h.

Found radioactive lightning rods were stored at the temporary storage facility Welding Institute JUG Skopje.

Found radioactive sources are Category 4, approximately 7 GBq, estimated by dose rate measurement, which also corresponds to the fact that all radioactive lightning rods installed in Macedonia (’70’s and ’80’-s of 20th Century) were Category 4 radioactive sources.

The origin of the sources is from Macedonia, but it is not known from which facility at this time. It is not known whether the source has caused over-exposure of members of the public.

Based on this the event is rated as level 1 on the INES scale.”

“W dniu 15 maja 2015 Inspektorat Bezpieczeństwa Radiacyjnego został poinformowany przez autoryzowany serwis techniczny o zwiększonym promieniowaniu w ciężarówce załadowanej złomem metali kolorowych (aluminium, miedzi i brązu). Pomiar na zewnątrz pojazdu wynosił   84 uSv / h. ( poziom alarmowy 0,366uSv/h, a więc przekroczony ponad 200razy)
Ciężarówka załadowana została  złomem w  stoczni w Veles, gdzie jest  gromadzony złom metalowy z całej  Macedonii i skierowana  do zakładu  w Lublanie, w Słowenii.
Samochód  został rozładowany i okazało się, sprasowane bele wykazywały na powierzchni promieniowanie 372 uSv / h . Dawka tła wynosiła 160 nSv / h. ( poziom alarmowy przekroczony 1000 razy). Bele zostały rozpakowane i znaleziono 3 źródła promieniotwórcze – 3 tarcze pochodzące  zdemontowanych radioaktywnych prętów z Eu-152. Maksymalna dawka mierzona wszystkich trzech źródeł było 10,4 mSv / h. ( dopuszczalna dawka 1mSv/rok)Znalezione radioaktywne pręty zostaly tymczasowo złożone  w magazynie składowania czasowego Instytut Spawalnictwa JUG Skopje.

Znalezione źródła promieniotwórcze są kategorii 4, około 7 GBq, szacując na podstawie pomiaru mocy dawki,wskazuje na to  również na fakt, że wszystkie radioaktywne pręty instalowane w Macedonii (” lata 70 i” 80′-ów z 20 wieku) były źródłami promieniotwórczymi  kategorii 4

Żródłą promieniotwórcze prawdopodobnie pochodzą z Macedonii, ale nie wiadomo, z jakiego miejsca. Nie wiadomo, czy źródła  nie spowodowało nadmiernego narażenia  społeczeństwa na promieniowanie.

Na podstawie tego przypadku jest oceniane jako poziom 1 w skali INES.”

Tyle komunikat IAEA  podpisany przez Goran Angelovski
Radiation Safety Directorate 
Ale problem promieniowania w Veles cały czas istnieje.
 Żeby było ciekawiej 5 dni później doszło do kolejnego zatrzymania promieniotwórcej ciężarówki pochodzącej z Macedonii. Znaleziono pręt o promieniowaniu 4,1mSv/h. Nie wiadomo skąd pochodził ładunek. Określono jako zdarzenie jądrowe kategorii 1 w skali INES.
Dlaczego nie ma dalszych komunikatów w tej sprawie?  Dlaczego jest tylko poziom 1 w skali INES. CO z mieszkańcami tego miasteczka? Jaką dawkę dostał kierowca ciężarówki i wszyscy którzy mieli styczność z tą ciężarówką? I co to są za radioaktywne  pręty?
Unono
there_are_no_gc3a7c3bfminimum_dosesgc3a7c3b6_of

One Reply to “Macedonia – Veles czy to już katastrofa nuklearna?”

  1. Jest coś dziwnego w tej notatce IAEA. Piszą, że jest to izotop Eu-152., pochodzący z lat 90. Ale ten izotop ma rozpad połowiczny 13 lat, czyli już powinno mało promieniować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*