Europa Wschodnia – kolejne zagrożenie promieniowaniem radioaktywnym – manipulacja czy przypadek

Europa Wschodnia – kolejne zagrożenie promieniowaniem radioaktywnym – manipulacja czy przypadek? Kto świadomie naraża zdrowie i życie ludzkości?

Niemieckie władze poinformowały, że w Europie Zachodniej i Środkowej wykryto skok radioaktywności, ale nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Federalny Urząd Ochrony Przed promieniowaniem powiedział w czwartek, że podwyższone poziomy izotopu Ruthenium-106 odnotowano w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Szwajcarii i Francji . Rzecznik Jan Henrik Lauer powiedział prasie Associated Press źródło Ruthenium-106 nie jest znane, ale obliczenia wskazują, że mogło być wydane w Europie Wschodniej. Ruthenium-106 stosuje się w radioterapii do leczenia nowotworów oczu, a czasami jako źródło energii do zasilania satelitów.”

Tyle oficjalnej informacji. Co faktycznie się zdarzyło? Czy nikt naprawdę nie wie, czy to jest manipulacja?

Przeanalizowałem pomiary radioaktywności publikowane przez Public Eur Dep Map. Okazuje się, ze znaczne skoki promieniowania ( ok 30%) wystąpiły ok 03.10.2017 po czym …… wyłączono ( lub nieopublikowano) danych z następujących krajów:  Wschodnia część Niemiec, Polska ( w Polsce pomiar przesuwał się z zachodu na wschód od godz. 5 rano do godz 8 po czym wyłączono system pomiarowy ( przestano publikować) w całej Polsce), Ukraina. Wcześniej wyłączono sukcesywnie stacje pomiarowe w Szwecji i Danii na czas potrzebny do przepłynięcia na lub z Bałtyku. Uważam że ktoś wiedział o tym co się stanie i celowo utajnił dane.

Z analizy danych wynika, że obiekt poruszał się na pewnej wysokości i zniknał nad Ukrainą.  Nie można stwierdzić, co tam się działo z dwóch powodów:

  1. Ukraina prowadzi rosyjski system pomiaru – pomiar jest wykonywany raz dziennie, co wyklucza zauważenie krótkotrwałych wzrostów promieniowania.
  2. Ukraina „wyłączyła” całkowicie system pomiarowy od 29 września

Reasumując: Prawdopodobnie to był nisko przelatujący  samolot z ładunkiem promieniotwórczym lub nisko lecący satelita w fazie rozpadu.

Innym problemem jest próba ukrycia zagrożenia. Ktoś o nim wiedział, skoro przez przypadek zostało wyłączone tyle stacji pomiarowych. Jeżeli byłby to uszkodzony satelita, lub samolot przewożący materiały radioaktywne ( ten musiał mieć stosowne zezwolenie), więc po co mydlenie oczu, że nikt nic nie wie.

Źródło – PublicEurDepMap, materiały własne.

One Reply to “Europa Wschodnia – kolejne zagrożenie promieniowaniem radioaktywnym – manipulacja czy przypadek”

  1. Niemieckie media podają, że jest to skażenie Ruthenium-106. O tyle jest to niepokojące, że Ruthenium-106 jest eminentem promieniowania Beta (99%), a więc tylko 1 % jest gamma i alfa. Dlaczego więc nastąpił wzrost promieniowania gamma?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*