Szkocja – Nadchodzi widmo katastrofy nulearnej

Czy taki kraj jak Szkocja może stać się kolejnym krajem zniszczonym przez głupotę ludzi? Może energetyka jądrowa i jest bezpieczna, w co bardzo wątpię, ale ludzie ogarnięci manią zysku są zagrożeniem ludzkości.

 

List ten został wysłany do redakcji The Scotsman and the Herald 25 września 2020 roku.

Szanowni Państwo

Niedawno Urząd Regulacji Jądrowych (ONR) udzielił EDF zezwolenia na ponowne uruchomienie na sześć miesięcy dwóch starych, niebezpiecznych reaktorów
na wybrzeżu Clyde. Te reaktory należą do najstarszych na świecie i powinny zostać zamknięte ponad dekadę temu. W jednym przypadku były zamknięte przez 2,5 roku, w drugim przez 1,5 roku, ponieważ były niebezpieczne z powodu dużej liczby pęknięć i utraty grafitu w rdzeniach. Są to zasadniczo poważne sprawy, ponieważ rdzenie te ograniczają przepływ neutronów, które zasadniczo zasilają reaktory.ONR twierdzi, że EDF wykonało modelowanie komputerowe i przewidywało, że reaktory prawdopodobnie będą bezpieczne przez kolejne sześć miesięcy. Jednak modelowanie EDF w przeszłości ma słabe wyniki. W rzeczywistości nikt nie jest w stanie z całą pewnością przewidzieć, jak rdzenie grafitowe zareagują ponad dziesięć lat po ich oficjalnym zamknięciu. Co gorsza, ONR wskazał, że mogą nawet udzielać dłuższych zezwoleń na okres do roku.

Naszym zdaniem zaskakujące decyzje ONR są obrazą każdej koncepcji Zasady Ostrożności, która mówi, że powinniśmy mylić się po stronie bezpieczeństwa. Zamiast tego ONR mówi, że nie jesteśmy w 100% pewni, ale i tak śmiało. Jest to niedopuszczalne i stanowczo sprzeciwiamy się temu.

Istota sprawy polega na tym, że chociaż prawdopodobieństwo poważnej awarii jądrowej w Hunterston B pozostaje niskie, możliwe konsekwencje są tak duże – skażenie radioaktywne środkowej Szkocji – że takiego ryzyka nie powinien podejmować żaden rozsądny organ. Niepokojące jest to, że ONR powstrzymał się od publikowania jakichkolwiek analiz możliwych najgorszych scenariuszy i ich prawdopodobieństw.

Kto odniesie korzyści z tych wznowień? EDF w Paryżu we Francji odnotuje wzrost dochodów swojej filii w Wielkiej Brytanii. Kto będzie narażony na nieodłączne ryzyko? Ludność Edynburga i Glasgow, ponieważ miasta te mogą zostać skażone opadem radioaktywnym w przypadku poważnej awarii jądrowej, takiej jak w Czarnobylu i Fukushimie.

Role odgrywają tu zarówno rządy westminsterski, jak i szkocki, ale ich milczenie jest ogłuszające. Jest to zrzeczenie się ich najważniejszego obowiązku troski o naród szkocki. Jak stwierdził przed dwoma tysiącami lat konsul rzymski Cyceron, bezpieczeństwo ludzi jest najwyższym prawem.

Wzywamy rząd szkocki do interwencji i zwracamy się do ONR o ponowne rozważenie ich nierozsądnych decyzji w Hunterston B.

Dr Ian Fairlie, Vice President CND (do korespondencji)

Dr Richard Dixon, dyrektor, Friends of the Earth (Szkocja)

Linda Grainey, lokalna mieszkanka

Profesor Lynn Jamieson z Uniwersytetu w Edynburgu, przewodnicząca Scottish CND

Alannah Maurer, lokalna mieszkanka

Elizabeth McLardy MBE, lokalna mieszkanka

Ellen Renton, lokalna mieszkanka

Peter Roche, konsultant ds. Środowiska

Dr David Toke, czytelnik, University of Aberdeen

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*