Francja – wyrok który nie zostanie nigdy opublikowany w mediach światowych

 

W ostatnich dniach nasiliło się pranie mózgów, jakie przeprowadza się w Polsce, mające na celu przekonanie polaków, że energia jądrowa jest czysta i  bezpieczna. Dlatego blokuje się informacje , które są co najmniej niewygodne dla rządu. A w mediach nie pojawi się informacja o wyroku sądowym przedstawiona poniżej:

4 lata temu zaniedbania EDF spowodowały zanieczyszczenie radioaktywne wód gruntowych pod elektrownią jądrową Bugey, położoną 35 km od Lyonu. EDF, skazany w wyniku pozwu wytoczonego przez nasze stowarzyszenia, odwołał się od tej decyzji. 7 grudnia Sąd Apelacyjny w Lyonie utrzymał w mocy wyrok skazujący EDF.

To zanieczyszczenie nie pozostanie bezkarne! W grudniu 2017 r. w elektrowni Bugey firma EDF wykryła nieprawidłowe stężenie trytu (substancji radioaktywnej, która może powodować poważne uszkodzenia DNA) [1] w wodzie gruntowej. Piki dochodzące do 1600 bekereli na litr wykryto w kolejnych dniach: znaczące stężenia tej substancji, która, jak wiadomo, występuje w przyrodzie tylko w śladowych ilościach.

Jak wynika z raportu z kontroli sporządzonego przez Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego, zanieczyszczenie to było konsekwencją niepokojącego łańcucha awarii. Brak monitoringu, urządzenia nie pozwalające na automatyczne wykrywanie wycieków, brak szybkiej reakcji, konserwacja, niewystarczający sprzęt… W szczególności, dwie pompy nie działały (jedna z nich nie działała przez ponad półtora roku), a zawór pozostawał zablokowany w pozycji otwartej. Ten ostatni nie był przedmiotem konserwacji od… 1992 roku! To radioaktywne skażenie wody było trzecim, które miało miejsce w Bugey w ciągu 6 lat (kilka było już przedmiotem skarg).

Te powtarzające się zanieczyszczenia stawiają pod znakiem zapytania ogólny stan tej najstarszej obecnie we Francji elektrowni, która boryka się z problemami związanymi ze starzeniem się i słabą konserwacją sprzętu. Wskazują również na rzeczywisty stan przemysłu jądrowego, który – niesłusznie – twierdzi, że jest czysty i oszczędzający klimat. EDF nie jest bezkarny! 7 marca 2018 r. sieć „Sortir dunuclear”, Rodan-Alpy bez energii jądrowej, Sortir dunuclear Bugey i Sortir dunuclear Isère złożyły skargę. Ponieważ prokurator wszczął postępowanie przeciwko EDF o nieprzestrzeganie przepisów nuklearnych, sprawa została rozpoznana przez sąd policyjny w Bourg-en-Bresse w dniu 28 lutego 2020 r. 22 maja 2020 r. sąd uznał EDF winnym wszystkich przestępstw, za które był ścigany, i ukarał ją grzywną w wysokości 3000 euro. EDF odwołała się natychmiast od tego wyroku.

Nowa rozprawa odbyła się zatem 22 października 2021 r. w Sądzie Apelacyjnym w Lyonie. 7 grudnia potwierdził wyrok skazujący EDF za przestępstwo niekontrolowanego uwolnienia substancji promieniotwórczej do środowiska, nakładając na nią grzywnę w wysokości 3000 euro.  EDF zamierza przedłużyć żywotność elektrowni Bugey do 50 lat i rozważa nawet instalację tam nowych reaktorów, to ten wyrok powinien nam przypomnieć, że energia jądrowa nie jest „czystą” energią. Przedłużenie działalności tej elektrowni o kolejne dziesięciolecia oznacza podjęcie ryzyka pojawienia się nowych zanieczyszczeń tego typu, a nawet innych, jeszcze poważniejszych incydentów! Znajdź akta prawne: https://www.sortirdunucleaire.org/Bugey-fuite-radioactive

Uwagi:

 Tryt jest radioaktywnym izotopem wodoru. Wysoce lotny, miesza się z wodą i może zastępować atomy wodoru. Powoduje uszkodzenia żywych organizmów. Wprawdzie Jeden z polskich ministrów twierdził, że tryt jest bezpieczny i można go pić szklankami. Czego zresztą nie zrobił, natomiast zaproponował, żeby zagospodarowywać wodę skażoną trytem poprzez stosowanie jej do wylewania ław fundamentowych. Tryt powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania przenikliwego na wodę. Ukryty został fakt, że w Indiach, uległo zatruciu 40 pracowników elektrowni jądrowej, gdy przez pomieszczenie  reaktora, na skutek błędu projektu, przeprowadzono rurę z wodą pitną zasilającą pomieszczenia socjalne.

Moim zdaniem kara 3000euro jest karą symboliczną. Dla uściśnienia. Zgodnie z wytycznymi MAEA producent odpowiada za wady projektu reaktora tylko przez 5 lat od momentu rozruchu i odpowiedzialność ta nie obejmuje katastrof ekologicznych powstałych na skutek pracy reaktora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*