USA – Nowy Meksyk – Władze stanu widzą nieuchronne niebezpieczeństwo dla ludności

Władze  Nowego Meksyku uważają, że  dziesiątki beczek odpadów jądrowych mogą stwarzać ” bliskie ” i “istotne” zagrożenie dla mieszkańców jak donosi Associated Press
WIPP-Panel-7Nowy Meksyk – Sekretarz Departamentu  Środowiska Ryan Flynn dał Los Alamos National Laboratory czas do środy na przedstawienie propozycji działań do zabezpieczenia 57 beczek , które pakowane były przy użyciu materiałów jakie zastosowano do napełnienia  pojemnika rozerwanego w podziemnym obszarze Waste Isolation Pilot Plant pobliżu Carlsbad . Departament Energii zarzucił WIPP że doprowadził do  uwolnienia promieniowania w lutym narażając 22 pracowników i stworzył zagrożenie dla środowiska.
Znaczna ilość problematycznych zbiorników może być  na zewnątrz , albo w laboratorium broni jądrowej lub w magazynie  krótkoterminowego  przetrzymywania w Andrews, Teksas. Parę beczek przeniesiono do podziemnych magazynów  składowiska odpadów przed wyciekiem promieniowania w lutym powiedział  Flynn w poniedziałek.
 

Powiedział również, że  dane dostarczone do jego agencji sugerują, że “obecny sposób obsługi , przechowywania, obróbki i transportu odpadów niebezpiecznych  soli azotanów w pojemnikach  [ pochodzących z Los Alamos ] może przedstawić realne i znaczące dla zdrowia ludzi i  środowiska naturalnego . “ 

Laboratorium stwierdziło, że zobowiązuje się do  do złagodzenia zagrożenia z pojemników , które zawierają koci żwirek i sole azotanów – uważają, że  mieszanina generuje ciepło i spowodowała eksplozje tych pojemników na składowisku odpadów


Pracowników Los Alamos umieszczają pojemniki z odpadami w   dodatkowym opakowaniu i przenoszą  je do pojemników przeciwpożarowych, Laboratorium Los Alamos podało  w opublikowanych komentarzach . Laboratorium stwierdziło, że kontrolują pojemniki pod względem  ewentualnych podwyżek ciepłoty .
 

Tymczasem  badacze starają się zweryfikować teorię, czy problemy faktycznie wynikły z ostatniego  zastosowania z nieorganicznego żwirku, jako absorbentu soli azotowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*