USA – Plan budżetu USA na 2015r pokazuje obłudę jego rządu.

Ludzie nadal wyraźnie pamiętają, że w dniu 5 kwietnia 2009 roku prezydent USA Barack Obama wzbudził aplauz  publiczności w Pradze , oświadczając, że jego rząd ” podejmie  konkretne kroki w kierunku świata bez broni jądrowej . ” Jako jedyny kraj który  użył broni jądrowej (do zamordowania setek tysiecy ludzi), powiedział  Stany Zjednoczone mają moralny obowiązek działania. Rzeczywiście, USA ma nie tylko moralny obowiązek , ale także odpowiedzialność prawną dla ofiar , jako naród, który popełnił zbrodnię przeciwko ludzkości na oślep zabijając dziesiątki tysięcy ludzi i powodując  chorobę popromienną u wielu tych co przeżyli to piekło i gotując piekło ich genetycznie pokrzywdzonym  dzieciom.

Anencefalia_Ancephaly_Wikimedia-300x209

W swoim przemówieniu Obama również dodał “cel ten nie zostanie osiągnięty szybko – . Może nie za mojego życia .” Wyraźnie widać, że cel nigdy nie zostanie osiągnięty , jeśli USA nadal wydawać coraz większe sumy na broń nuklearną, chcąc przysłonić  wszystkie inne potęgi jądrowe.To administracja Obamy robi od przemówienia w Pradze.

W dniu 29 kwietnia tego roku , na trzecim posiedzeniu komitetu przygotowawczego w 2015 r. o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej konferencji przeglądowej Traktatu w Nowym Jorku, podsekretarz Rose Gottemoeller stwierdził w swoim wystąpieniu : ” Rzeczywiście,  Stanów Zjednoczonych wykazują głębokie zrozumienie konsekwencji użycia  broni jądrowej  – w tym niszczących skutków zdrowotnych – . która kieruje i motywuje nasze wysiłki w celu ograniczenia , a ostatecznie wyeliminowania tych najbardziej niebezpiecznych rodzajów broni.

Jednak pomimo jdeklarowania głębokiego zrozumienia  konsekwencji użycia broni jądrowej”  w szczegółowym budżecie fiskalnym na  2015r wydanym w połowie marca tego roku Obama po raz kolejny zwrócił się o znaczne zwiększenie środków na wsparcie badań i produkcję broni jądrowej wg  programu produkcyjnego  Departamentu  Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Energii Jądrowej.  Wniosek zawiera wzrost o siedem procent w budżecie budowa głowic nuklearnych   z 7,7mld dolarów w roku finansowym 2014 do 8,3 mld dolarów w roku budżetowym 2015. Wniosek do tego  budżetu ustanawia nowy rekord dla DOE wydatków na  broń jądrową, przekraczając nawet wysoką temperaturę zimnej wojny w 1985 roku powstałą na skutek nacisku wojska na  Reagana. Co więcej, planowane  jest zwiększenie budżetu wojskowego do zdumiewającego poziomu  9,7mld dolarów w roku  obrotowym  2019 –  24 procent powyżej roku obrotowego  2014.

obama-puppet

Dużą częścią tego budżetu jest “modernizacja ” broni jądrowej – zarówno głowic jak  i systemów przenoszenia . Wśród priorytetów jestB61 Life Extension Program , zaprojektowany,do przedłużenia  żywotności bomb B61 jądrowych o dodatkowe 20 do 30 lat . Administracja Obamy prosi o 634mln dolarów  tj aż 20 procent w porwónaniu z rokiem obrotowym 2014, do tego programu, który już podskoczył  od pierwotnych szacunków 4 mld dolarów do wartości  ponad 10 mld USD. Obecnie 200 bomb B61 znajduje się w Europie .

Na wygórowane koszty odbudowy arsenału nuklearnego, Obama proponuje ciąć budżet przeznaczony na demontaż tych broni o 45 procent ,  więc już mamy spadek z  54.2 mld dolarów na 30mld dolarów . Nie przeznaczono dodatkowych środków na  programu odpadów jądrowych oraz na Krajowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego. 790mld dolarów zaplanowanych  wydatków na programy nierozprzestrzeniania broni jądrowej jądrowej ma być zredukowane o 21 procent tj  152mld dolarów . Wśród tych okrojonych finansowo  programów jest Inicjatywa Global Threat Reduction ,program, który odgrywa kluczową rolę w działaniach na rzecz przeciwdziałania nabywaniu materiałów jądrowych i radiologicznych przez terrorystów , które mogłyby być wykorzystane jako broń masowego rażenia .

Według badania pt przewidywane koszt sił jądrowych 2014 -2023 wydanych w grudniu 2013 roku przez bezpartyjne Biuro Budżetowego Kongresu , będzie kosztować rząd USA w sumie 355bln dolarów w ciągu następnej dekady , aby utrzymać i ” modernizować” arsenał broni jądrowej, systemy dostaw i skomplikowane badania i jej produkcji. Byłoby to prawie 70 procent więcej niż wyżsi urzędnicy przewidują, w ciągu następnej dekady . Według raportu ,”biliony dolarów dla  jądrowej Triady :  modernizacja US Strategic  ciągu najbliższych trzydziestu lat” opublikowanej  w styczniu 2014 r.przez  James Martin Centrum Studiów nieproliferacji , ” W ciągu następnych trzydziestu lat Stany Zjednoczone planują wydać około 100bln dolarów na  utrzymanie aktualnego arsenału , zakup systemów przenoszenia,  wymiany i modernizacji istniejących bomb atomowych i głowic .Jak wynika z oficjalnych danych , że to rząd USA nie ma zamiaru  podjęcia konkretnych kroków w kierunku świata bez broni nuklearnej ” pomimo wielokrotnego retoryki w sprawie redukcji broni nuklearnej przez prezydenta Obama. Rzeczywiście jest to ostateczna ironia, która nie może być ignorowana:  USA pod przywództwem   prezydenta, który zdobył Nagrodę Nobla za działania na rzecz pokoju,  trzyma stosy broni jądrowej , a wymaga , żeby Korea Północna i Iran porzuciły swoje programy nuklearne , grożąc im potęgą militarnej . Tak więc nie dziwi fakt, że inne kraje, takie potęgi nuklearne jak Chiny , Rosja, Angla i Francja są także zmuszone do  podobnych zasad  ” modernizacji ” własnej broni jądrowej . W 2012 roku Chiny oficjalnie zastępuje politykę “nie  dla  prewencyjnego uderzenia jądrowego ” takim mottem,  który pozwala na “użycie broni jądrowej w celu obrony”, co wyraźnie wskazuje na możliwość przeprowadzenia zapobiegawczego  uderzenia jądrowego ………..
Źródło: http://nuclear-news.net/2014/05/27/obama-talked-the-talk-on-nuclear-disarmament-but-not-walking-the-walk/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*