Atomowy Survival

Plan rozdziału tabletek jodowych dla woj. łódzkiego

Jest to plan dostarczenia tabletek jodku potasu w wypadku skażenia radioaktywnym jodem. Czas dostarczenia tych tabletek do miast powiatowych np Zgierza jest 6 godzin. Przypuśćmy , że pociąg wiozący atomowe odpady z Temelina rozbija się w okolicy Pabianic. Do atmosfery dostaje się radioaktywny jod. Wiatr wiejący z prędkości ą ok 20 km/h przenosi radioaktywną chmurę nad teren Zgierza w ciągu 1 godziny. Po 6 godzinach tabletki jodowe możemy wyrzucić do kosza. A ile czasu będą  dowożone do okolicznych wsi? Co z mieszkańcami Pabianic? Pamiętajmy, że praktycznie  nie funkcjonuje rozporządzenie z 2004r o przewozie materiałów radioaktywnych podpisane przez Premiera Leszka Millera, nakładające na przewoźnika obowiązek informowania miejscowości na trasie przewozu co najmniej 14 dni przed planowanym transportem o takim transporcie. Nikt nie będzie przygotowany na takie zdarzenie. PKP CARGO świadomie łamie prawo w tym wypadku.

plan  rozdziału tabletek jodowych