Niemcy – Już w 2022r nastąpi wyłączenie ostatniego reaktora jądrowego.

Niemcy złożyli formalne zobowiązanie do stopniowego wycofywania z wykorzystania energii jądrowej do 2022 roku Erik Gaweł i Sebastian Strunz piszą  o strategii dla stosowania  przyszłych źródeł energii w Niemczech i czy takie podejście do problemu,   przyjęte w kraju, może służyć jako wzór dla innych europejskich krajów. Twierdzą, że  cel jest niewątpliwie trudny, ale długotrwałe działanie  jest zarówno ekonomicznie sensowne i umożliwia wyeliminowanie zarówno paliw kopalnych jak i energii atomowej na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Reakcje polityczne w odniesieniu do zmian klimatycznych i innych negatywnych skutków konwencjonalnych źródeł energii w Europie (np wycieków ropy naftowej, odpadów radioaktywnych,  wydobycie węgla) są bardzo zróżnicowane. Podczas gdy na przykład w Wielkiej Brytanii prowadzone jest promowanie energetyki  jądrowej jako źródła energii bez emisji, Niemcy wystartowały z planem do stopniowego całkowitego wycofywania się z stosowania energii jądrowej. Jakie jest tło decyzji  o wycofywaniu się  Niemiec z energetyki jądrowej i czy to jest sensowne z ekonomicznego punktu widzenia?
Aby w pełni odpowiedzieć na to pytanie, musi być wyjaśnione kilka aspektów takiej decyzji.
Po pierwsze nie jest to  impulsywna reakcja na incydent w Fukushimie. Potężny ruch anty-jądrowy w Niemczech sięga 1970 roku; utworzył Partii Zielonych, która weszła do Parlamentu w 1983 roku i wstąpiła do rządu w 1998 roku, tworząc koalicję z socjaldemokratami. W 2000 centrolewicowa koalicja złożyła wniosek o rezygnację z energetyki jądrowej  jako uregulowanie prawne po raz pierwszy. Na początku  rok 2020 został zaplanowany jako docelowa datę uwolnienia się  od energii jądrowej. Choć kolejne nowelizacje ustawy zmieniły specyfikę pierwszego projektu ustawy, obecnie określają zamknięcie ostatniego reaktora w 2022r, i jest zgodne z pierwotną ustawą. Tak więc, projekt wycofywania się z energetyki jądrowej zakładał że będzie to długoterminowym i  stopniowym procesem.
Po drugie,katastrofa w Fukushimie skutecznie zabiła narrację, że energia jądrowa jest konieczna jako “technologii pomostowejw kierunku systemu energetycznego opartego na energii odnawialnej. Podczas gdy konserwatyści wcześniej zgadzali się z  tą logiką (a rząd kierowanego przez kanclerz Merkel w 2010 rozmydlał pierwszą ustaloną  zasadę  z roku 2000 o  stopniowym wycofywaniu się z energetyki jądrowej  poprzez zmiany terminów likwidacji  elektrowni jądrowych), oni zmienili pogląd na sprawę po Fukushimie. Najbardziej bezpośrednim następstwem zmiany opinii Pani Kanclerz  Merkel na temat energetyki jądrowej, było szybka wyłączenie siedmiu elektrowni jądrowych wiosną 2011. Decyzja ta nie spowodowała problemów dla  dla bezpieczeństwa dostaw energii (wbrew twierdzeniom konserwatystów przed 2011), ani nie doprowadziło to do trwałego wzrostu cen hurtowych lub wymusiło  import energii z zagranicy. W rzeczywistości, Niemcy wciąż są  sieciowym eksporterem  energii elektrycznej.

Po trzecie, Niemcy nie są sami w wycofywaniu się ze stosowania energii jądrowej. Jak widać z tabeli 1, jest kilka krajów w Europie, które nie opierają się na energii jądrowej, czy też zadeklarowały zamiar zaprzestania jej produkcji. Niektóre małe kraje nie stosując energii jądrowej,  są  państwami  członkowskie UE. Warto podkreślić,  że Włochy, kraj z bardzo uprzemysłowioną gospodarką i będący członkiem G7, wycofały się już w 1990 roku z energii jądrowej.  Bardzo zróżnicowany obraz energii jądrowej w Europie będzie pełny, gdy zwrócimy uwagę na ogromne różnice w działaniach naa rzecz energetyki jądrowej.  Zaskakujący jest także fakt, że kraje takie jak Polska zamierzają  wprowadzić tę formę energii.

eunuclearcountries

Table 1: Nuclear Power in Europe

W tym kontekście główne wyzwanie niemieckiej energrtyki wynika ze zbieżności zarówno dekarbonizacji jak i  energii atomowej. W roku 2000 Niemcy wyprodukowały 577 TWh (Terawatt godzinę) energii elektrycznej, z czego 90 procent pochodziła z energii jądrowej kopalnych. Z planów niemieckiej energetyki  wynika, że ​​w 2025 roku ten udział jądrowej kopalnych musi być zmniejszony do 55-60 procent (do 20 procent do roku 2050).

Chociaż jest to niezwykłe wyzwanie, to może równie dobrze być wykonalne: od 2000 do 2013 roku udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii elektrycznej w Niemczech wzrósł z 7 do 24 procent, jak pokazano w tabeli 2 poniżej. Przewidywany wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych od 35 procent na początku i około 45 procent w  2020r zrównoważy jednoczesne obniżenie energii z  elektrowni jądrowych. Ponadto, cele długoterminowe do roku 2050 są nie tylko będą osiągnięte  poprzez rozwój energii odnawialnej, ale także wprowadzenie  znacznych  oszczędności energii (zmniejszenie o 50 procent zużycia energii pierwotnej i 25 procent redukcji zużycia energii elektrycznej brutto).

renewableshareinpowerproduction1

Table 2: Renewables share in overall electricity production in Germany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*