Świat – Światowa energetyka jądrowa w totalnych opałach

Rok 2017 jest pełen   katastrofalnych wiadomości dla energetyki jądrowej:
– wyraźne oznaki poważnego spowolnienia nuklearnego w Chinach – ostatnia pozostała nadzieja dla branży jądrowej.
– przemysł jądrowy  w Stanach Zjednoczonych znajduje się w samym środku kryzysu
– w Korei Południowej został wybrany anty-nuklearny rząd
– Tajwan ponownie potwierdził wycofanie się z energetyki jądrowej do 2025 r
– Sąd Najwyższy podał, że program dotyczący wprowadzenia  energii jądrowej w Południowej Afryce został uznany za nielegalny i prawdopodobnie nie zostanie wznowiony.
– Szwajcaria głosowała w referendum w sprawie wycofania energii jądrowej ( wszystkie reaktory w Niemczech zostaną zamknięte do końca 2022 r., a do końca 2025 r. w Belgia zostanie zamknięta).
– ogromne problemy energetyki jądrowej  w Wielkiej Brytanii i Francji
– Program energetyki jądrowej w Indiach znalazł się w pozycji spalonej i rząd  próbuje wykaraskać się z problemów, planując podział  kontraktu pomiędzy Francję na  francuskich reaktorów EPR i USA  – reaktory AP1000
– Program energetyki jądrowej w Japonii pozostaje w  stanie konającym
– Rosatom Rosji przyznał, że szansa na zamówienia na nowe reaktory gwałtownie topnieje.
Tymczasem wzrost odnawialnych źródeł energii był spektakularny i będzie wzrastać jeszcze szybciej w nadchodzących latach. Szacuje się, że do roku 2022 energetyka odnawialna będzie produkować trzy razy tyle energii.Ten rok będzie katastrofalny dla energetyki jądrowej.

Spowolnienie nuklearne

Jak mówi Steve Kidd ze Stowarzyszenia Nuclear World Association  z najnowszego   raportu o sytuacji w przemyśle światowym, a także w dodatku z sierpnia 2017 r. wynika duży regres energetyki jądrowej.  Chiński program nuklearny “nadal spowolniał ostro”.  Najbardziej uderzającą cechą, jest  niedostateczne zatwierdzenie produkcji nowych reaktorów w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Chiny Nuclear Engineering Corp., wiodąca branża przemysłowa, jest w zastoju, ponieważ “Rada Państwa przyjęła w najbliższych latach niewiele nowych projektów budowlanych”.

Kidd kontynuuje: “Inne oznaki kłopotów to niepewność jaki będzie  rodzaj reaktora, który będzie wykorzystany w przyszłości, pozycja rynku energetycznego w Chinach, struktura przemysłu z dużymi przedsiębiorstwami (SOE), stopień poparcia ze strony najlepszych planistów i publiczne veto opozycji wobec planów jądrowych” .

W niektórych regionach występuje nadmiar reaktorów potrzebnych do zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Kidd pisze: “Jest to spowodowane przez spowolnienie chińskiej gospodarki, przejście na mniej energochłonne operacje, a także nadmierną inwestycję w energetykę, a rząd  wstrzymuje rozwój sił zbrojnych”.

Kidd szacuje, że jądrowa moc w Chinach wynosi około 100 gigawatów (GW) do 2030 r., Nie są mile widziane prognozy 200 GW do 2030 r., “Planowane tylko kilka lat temu, wydają się bardzo wielkie”. Nawet szacunek 100 GW jest za duży- moc nuklearna  wyniesie około 50 GW w 2020 r. I podwojenie tej zdolności do roku 2030 nie jest potrzebne, jeśli utrzyma się bieżące spowolnienie.

Kidd stwierdza, że ​​energia jądrowa w Chinach może stać się “ostatecznością, jak to ma miejsce na świecie”. Wzrost  wykorzystania energii  wiatru i słońca, jest ogromny, a dochodzi jeszcze program elektrowni wodnych.

Władze chińskie podają, że w pierwszej połowie 2017 r. odnawialne źródła energii stanowiły 70% zapotrzebowaniaj mocy (silny wzrost z 52% w roku 2016 r.). Pozostałe geotermalne – 28% i jądrowe 2%. Na początku bieżącego miesiąca Pekin wykonał plany powstrzymania lub opóźnienia prac nad 95 GW planowanych i nieukończonych elektrowni węglowych, więc 70% energii ze źródeł odnawialnych jest na stałe.

Kryzys w USA

Plan budowy dwóch reaktorów AP1000 w Południowej Karolinie został porzucony w lipcu pomimo 11,5 miliardów dolarów wydanych na częściowo zbudowane reaktory -. gdyż Westinghouse, główny wykonawca, złożył wniosek o uznanie bankructwa w marcu. Firma macierzysta Westinghouse Toshiba sprzedaje swoje oddziały zagranicą, aby zapobiec bankructwiu.

Koszt dwóch reaktorów w Południowej Karolinie został oszacowany na 12,4 mld dolarów w roku 2008, ostatnia ocena – wyniosła 31,6 mld dolarów. Takie wzrostustały się nową j normą dla elektrowni atomowych. Szacunki wszystkie dwa francuskie reaktorów w budowie we Francji i Finlandii wzrosły trzykrotnie.

Komentarz pro-nuklearny Dan Yurman dyskutował o konsekwencjach decyzji o rezygnacji  z planu  VC Summer w Południowej Karolinie w dniu 11 września:

To niepowodzenie jednego z największych projektów budowy kapitału w Stanach Zjednoczonych. Za każdym razem, gdy pojawia się kolejna informacja w gazecie o tym, co zaszło w projekcie VC Summer,  wypływają ciemne konsekwencje tego, co to  wszystko oznacza dla przyszłości branży energii jądrowej, jest bardziej realne. … Teraz zamiast oczekiwać triumfu ukończenia dwóch masywnych reaktorów jądrowych wytwarzających 2300 MW bezemisyjnej energii elektrycznej, naród uzyska niekończący się upadek polityczny, a procesy, które będą dominowały w złożonych umownych gruzach, pozostawione jak szkody spowodowane huraganem,będą ciągnęly się wiele lat“.

Jedyny inny projekt budowy w USA – dwa częściowo zbudowane reaktory AP1000 w Gruzji – wisi na gwintu. Gruzińska Komisja Usług Publicznych rozpatruje wniosek w sprawie reorganizacji pomimo wszczęcia postępowania upadłościowego przez Westinghouse, o długie opóźnienia (5,5 r. poślizgu  w harmonogramie) i szacunku z wysokości 17,9 mld USD, do 32,5 – 38,4 mld dolarów w przypadku dwóch reaktorów).
Żadne inne reaktory nie są w trakcie budowy w Stanach Zjednoczonych, a  niemożliwe jest przewidzenie przyszłości Amerykańska flota reaktorowa jest jednym z najstarszych na świecie – 44 na 99 reaktorów działa przez 40 lat lub dłużej – więc spadek jest pewny. W ciągu ostatnich pięciu lat w Stanach Zjednoczonych zostało zamkniętych sześć reaktorów, a wiele innych znajduje się na tapecie.
Będący w desperacji, niektórzy zwolennicy broni jądrowej w Stanach Zjednoczonych (iw mniejszym stopniu Brytyjczycy) otwarcie uznają wkład energii jądrowej (i cywilnego cyklu paliwowego w energię jądrową) w produkcję broni jądrowej i wykorzystując ją jako argument ostrzegawczy żądając  zwiększenia subwencji, jakie otrzymuje przemysł elektroenergetyczny. To jest ostre odwrócenie się od ich zwykłego wściekłego zaprzeczenia wszelkich połączeń między “pokojowym atomem” a rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia.

Globalny spadek koniunktury

Gdzie indziej przemysł jądrowy jest w głębokim złym stanie i w tym roku poniesie straty. Pro-nuklearne grupy lobbingowe ostrzegają przed “szybkim kryzysem” w energetyce jądrowej, “kryzysie, który zagraża śmierci energetyki jądrowej na Zachodzie”, zauważając, że “przemysł ma wsparcie na życie w Stanach Zjednoczonych i innych rozwiniętych gospodarkach” .

Według byłego dyrektora EDF Gérarda Magnina francuski przemysł jądrowy znajduje się w “najgorszej sytuacji” . Jedyny reaktor będący w budowie we we Francji jest budowany sześć lat,  szacowany koszt wzrosła z 5 miliardów dolarów do 16 miliardów dolarów, a Komisja Nadzoru  ogłosiła niedawno, że kopuła  zbiornika ciśnieniowego reaktora będzie musiała zostać zastąpiony w 2024  – skandal kontroli jakości. Dwia francuskie media jądrowe mają długi (56,5 mld dolarów w przypadku EDF) oraz astronomiczne   koszty  (do 151 miliardów dolarów potrzebnych na modernizację starych reaktorów) i mogą przetrwać  tylko dzięki  powtarzającym się dotacjom rządowym.

W Południowej Afryce wyrok Sądu Najwyższego w dniu 26 kwietnia stwierdził, że większość programu budowy energetyki  jądrowej w kraju jest bez podstaw prawnych. Jest mało prawdopodobne, że program zostanie ożywiony z powodu skandali korupcyjnych, a kadencja  prezydenta Jacob Zuma kończy się  w 2019 r. (Jeśli nie zostanie wyeliminowany wcześniej).

Publiczne poparcie dla programu dotyczącego energii jądrowej w Korei Południowej upadło, częściowo z powodu skandalu korupcyjnego.

Indyjski prezydent Moon Jae-in powiedział 19 czerwca, że ​​jego rząd powstrzyma plany budowy nowych elektrowni jądrowych i nie wydłuży okresu eksploatacji już istniejących instalacji po 40 latach.

W czerwcu rząd Tajwanu powtórzył decyzję rządu o stopniowym wycofaniu energii jądrowej do roku 2025.

W Wielkiej Brytanii lider w dziedzinie przemysłu jądrowego, Tim Yeo, mówi, że problemy związane z przemysłem “przyczyniają się do kryzysu dla brytyjskiego programu budowy jądrowej”. Szacowany koszt tylko dwóch reaktorów w budowie został ostatnio zwiększony do 46,2 miliardów dolarów (23,1 miliardów dolarów każda) i są opóźnione o osiem lat..

Indyjski przemysł jądrowy wciąż zawodzi, dostarczając niewiele energii jądrowej –  6,2 GW, a energia jądrowa w ubiegłym roku wyniosła 3,4% krajowej produkcji energii elektrycznej.

W Japonii oczyszczanie i koszt odszkodowania w Fukushimie podwoiły się i potroiły, a teraz wynoszą 245 miliardów dolarów. W Japonii działa tylko pięć reaktorów, w porównaniu do 54 przed katastrofą Fukushima w marcu 2011 r.

W Rosji wiceprzewodniczący Rosatom Wiaczesław Pershukow powiedział w czerwcu, że światowy rynek nowych elektrowni jądrowych kurczy się, a możliwości budowy nowych dużych reaktorów za granicą są niemal wyczerpane. Powiedział, że Rosatom spodziewa się, że znajdzie klientów dla nowych reaktorów do 2020-2025, ale “trudno będzie kontynuować”.

W Szwajcarii wyborcy poparli 21 maja referendum w sprawie pakietu środków polityki energetycznej, w tym zakazu nowych reaktorów jądrowych. Szwajcaria zdecydowała się na stopniowe wycofywanie energii jądrowej, a wszystkie reaktory prawdopodobnie zostaną zamknięte na początku 2030, jeśli nie wcześniej (podczas gdy wszystkie reaktory w Niemczech zostaną zamknięte do końca 2022 r., A do końca roku Belgia zostaną zamknięte z 2025 r.).

Ogólnie rzecz biorąc, największym problemem w branży jest starzenie się obecnej floty reaktorów. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) szacuje, że aby utrzymać obecną wydajność 392 GW, do roku 2050 musiałoby powstać około 320 nowych reaktorów (320 GW) w celu zastąpienia reaktorów na emeryturze. To rocznie 10 nowych reaktorów. Nuklearny “renesans” miał  się rozpocząć w ciągu ostatniej dekady, a przeciętnie tylko pięć reaktorów miało być uruchamiane   każdego roku.

Porównanie z energią odnawialną

IAEA wydała w 2017 r. serię sprawozdań międzynarodowych i prospektów dotyczących energii jądrowej. Stwierdza, że ​​udział energii jądrowej w globalnym wytwarzaniu energii elektrycznej zmniejszył się w ciągu  10 lat około 11% (w 2015 r)., Ale “nadal odpowiada to blisko jednej trzeciej światowej produkcji energii o niskiej emisji dwutlenku węgla”. Innymi słowy , odnawialne źródła energii (24,5%) wytwarzają ponad dwukrotnie większą ilość energii elektrycznej niż energia jądrowa (10,5%), a ta różnica rośnie szybko.

Pięć lat później, energia odnawialna prawdopodobnie będzie  generować trzykrotnie większą ilość energii elektrycznej niż reaktory jądrowe. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA – nie mylić z IAEA) opublikowała niedawno pięcioletnią prognozę na temat odnawialnych źródeł energii, prognozując wzrost zdolności na poziomie 43% (920 GW) do roku 2022. Najnowsza prognoza to “znacząca rewizja w górę” od w zeszłorocznej prognozie, stwierdza IEA, w dużej mierze wywodzą się z oczekiwanego wzrostu mocy słonecznej w Chinach i Indiach.

IEA prognozuje, że udział energii ze źródeł odnawialnych w światowej produkcji energii wyniesie 30% w 2022 r., Z 24% w 2016 r. Do 2022 r. Udział broni jądrowej wyniesie około 10%, a energia odnawialna będzie wytwórnia nuklearna o współczynniku trzech. Nie hydro  wytwarzanie energii elektrycznej  wzrosło ośmiokrotnie w ciągu ostatniej dekady i najprawdopodobniej przekroczy poziom nuklearny do 2022 r. lub wkrótce potem, a następnie pozostawi  w tyle energetykę jądrową w miarę rozszerzania się odnawialnych źródeł energii i starzejącej się floty nuklearnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*