FUKUSHIMA

18.03.2014

Podziemna ściana blokująca przepływ skażonej wody z reaktora nr 3 prawdopodobnie uległa pęknięciu.

Wszystkie Beta nukleoidy ( w tym stront 90) pochodzące z reaktorów 2 i 3  które do grudnia ubiegłego roku  były zablokowane na terenie reaktorów podziemną ścianą pojawiły się w punktach pomiarowych za ścianą.

Wg TEPCO ich wartość w punkcie pomiarowym  zwiększyła się 10 krotnie

Żródło: http://fukushima-diary.com/2014/03/all-%CE%B2-density-constantly-increasing-outside-of-the-underground-wall-contamination-rising-from-deep-underground/

       Radioaktywne zanieczyszczenia z Fukushima przenoszone są przez Ocean Spokojny przez prądy, z których najsilniejszy jest Kuroshio i rozprzestrzeniają się wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej na skutek złożonych procesów przybrzeżnych. Modele przewidują, że radionuklidy z Fukushima zaczną pojawiaćsię na Zachodnim Wybrzeżu w 2014 roku, głównie na północy (Alaski i Kolumbii Brytyjskiej), a następnie przeniosą się dalej na południe w najbliższych latach pojawią się na Hawajach, w niewielkich ilościach. Oczekuje się, że stężenie zanieczyszczeń będzie znacznie poniżej limitów ustalonych przez US EPA dla cezu-137 w wodzie pitnej (7400 Bq/m3) lub nawet poniżej  najwyższego poziomu odnotowanego w Morzu Bałtyckim po Czarnobylu (1000 Bq/m3).

źródło:fukushimafacts.com