Atomowy Survival

Intro


Poradnik przetrwana  katastrofy nuklearnej.

Żyjemy w świecie wielu zagrożeń jądrowych, z których wiele jest nieznanych lub nie-docenianych przez ogół społeczeństwa. W każdej chwili może dojść do detonacji bomby atomowej lub brudnej bomby, wycieku substancji jądrowych  lub przypadkowego uruchomienia broni jądrowej.  W jednym z 469 reaktorów może dojść do stopienia rdzenia i wydmuchu substancji  radioaktywnych do atmosfery przeniesionych przez   tornado lub pożary .  W basenie wypalonego paliwa może dojść do wycieku cieczy chłodzącej i pożar prętów paliwowych, satelita zasilany energią jądrową  może upaść na Ziemię, czy też przechowalnia  odpadów jądrowych może eksplodować. To tylko kilka z wielu prawdopodobnych awarii jądrowych, które mogą się zdarzyć w naszych czasach i bez ostrzeżenia. Każda z tych imprez może pompować do atmosfery  cząsteczki   lub gazy promieniotwórcze niesione przez wiatry w ilościach, które mogą być śmiertelne, lub  mogą spowodować znaczny wzrost naszego indywidualnego i zbiorowego ryzyka powstania  nowotworów złośliwych  oraz  ryzyko szkód genetycznych.

Najważniejszym elementem “wiedzy przetrwania“, dotyczącej potencjalnej  poważnej awarii jądrowej jest to, że nie ma czegoś takiego jakzdarzenie lokalne , jeśli chodzi o radioaktywne cząstek w powietrzu i  radioaktywne gazy.  Każde zdarzenie  jądrowe  wpłynie na całą półkulę.  Radioaktywne cząsteczki   tysiące kilometrów  dalej mogą narobić więcej problemów j niż w miejscu zdarzenia. Radioaktywne chmury ,  takie jak powstały  po  Fukushimie, Czarnobylu  i testach broni jądrowej, będą krążyć wokół dotkniętej zdarzeniem  półkuli  Ziemi ( północnej lub południowej)  wiele razy, zanim wszystkie radioaktywne cząstki spadną na ziemię,  ale radioaktywne gazy mogą krążyć nad nią wiekami.

Masy powietrza  z dwóch półkul  Ziemi nie mieszają się,  więc gdy dowiesz się  o poważnej awarii jądrowej  należy rozważyć ucieczkę  do przeciwnej półkuli . Nie ma lepszego sposobu na ochronę zdrowia niż ucieczka na drugą półkulę. Będzie wiele wypadków śmiertelnych związanych z masowym exodusem, więc należy  zadbać o bezpieczeństwo  podczas ewakuacji.

Istnieją czasem przypadki, kiedy kataklizm na  Twojej  półkuli nie może poważnie Ci zaszkodzić . Jeżeli   kataklizm jądrowy zdarzy się  kilkaset kilometrów  od Ciebie, a wiatr wieje w przeciwnym kierunku, to skorzystaj na tym, że radioaktywne chmury będą krążyły po świecie, zanim dotrą do Ciebie.  Opady deszczu  i rozwiewanie się ich  może sprawiają, że radioaktywność tych chmur znacznie osłabnie  do czasu, aż okrąży półkulę  w koło 30-40 dni i dotrzeć do długości geograficznej na której się znajdujesz.  Jednak zawsze istnieje szansa na opady radioaktywnego  deszczu w Twojej okolicy. Dlatego też, najlepiej jeśli nie można przeprowadzić do przeciwległej półkuli jest, aby udać się na  pustynię lub suche miejsce, gdzie opady są bardzo rzadkie.

W przypadku wystąpienia awarii  jądrowej w pobliżu, gdy wiatr nie wieje w Twoją stronę , nie panikuj.  Najlepiej wtedy monitorować prądy powietrzne . Jest szansa , że radioaktywny pióropusz nie dotrze do miejsca Twojego pobytu sprawdź wiele źródeł pogodowych i  spróbuj skontaktować  się z pobliską stacją meto.   Jeśli nie jesteś przekonany, że pióropusze nie dotrą do Ciebie , to należy znaleźć natychmiastowe schronienie – istnieje wiele źródeł internetowych , które zapewniają dobre wskazówki dla przetrwania katastrofy w domu . Pobyt w bunkrze lub w domu , jednak nie jest idealnie opcja “bezpieczną” – to tylko mniejsze  narażenie się na radiację  niż na zewnątrz. Dozymetr będzie niezwykle ważne dla oceny zarówno skuteczności Twojego  ” schronienia ” oraz określenia najlepszego czasu na ewentualne  wyjście do innych segmentów domu czy na zewnątrz.  Jeśli są normalne poziomy promieniowania na zewnątrz i wewnątrz domu ,  nie może już być cząsteczek radioaktywnych na  zewnątrz. Kataklizm jądrowy również będzie miał  przewlekłe skutki – poprzez przenoszenie  pyłów przez wiatry lub pożary. Jeżeli ich  będzie  znacznie więcej niż będą twierdzili „eksperci”,  najbezpieczniejsza w dłuższej perspektywie  będzie ewakuacja na drugą półkulę. Drugim najlepszym rozwiązaniem jest pustynia .

Ponad 90% ekspozycji na promieniowanie w następstwie wypadku jądrowego jest za pośrednictwem pokarmu.  Zdobycie  czystej lub  nisko radioaktywnej żywności będzie bardzo trudne ze względu na brak rygorystycznych protokołów kontrolnych na całym świecie. Bezpieczna żywność  może być nawet problem dla mieszkańców  drugiej  półkuli.

Po osiedleniu się na pustyni lub drugiej półkuli należy całą energię skierować się na przystosowanie się i  zdobycie zdrowej żywności.  Należy stworzyć grupę  społeczną i  monitoring zagrożenia.

Niestety w chwili kataklizmu możesz liczyć tylko na siebie i swoją grupę.  Może nie być internetu, łączności itp. Nie dostaniesz się do lekarza specjalisty.  Dlatego warto teraz zbierać wiedzę. 

W następnych rozdziałach, będę przekazywał  informacje  jak  postępować  aby przeżyć.  Materiały jakie przedstawię , będą publikowane za zgodą autorów  do publicznego użytku. Oczywiście  wszelkie sugestie i uwagi są mile widziane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*